>  S T A R T  <> Welcome <
 UWAGA !!


Przeczytaj by nie zostać oszukanym przy zakupie szczeniaka rasowego !!


 *
zwróć uwagę na oznakowanie stron internetowych hodowli znakiem :
 

           
 

w takich hodowlach możesz kupić prawdziwie rasowe szczenię

  P
ytaj ZAWSZE o przynależność danej hodowli do Związku Kynologicznego w Polsce
- to JEDYNA organizacja kynologiczna działająca w naszym kraju od  1938r. uznawana przez
Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI) z prawem do wydawania rodowodów !
Nie daj się zmylić podobnie brzmiącymi nazwami innych organizacji,
rodowód
Związku Kynologicznego w Polsce skrót (ZKwP) gwarantuje Ci zakupienie szczenięcia czystej rasy !

(czytaj wyjaśnienie poniżej)


-----------------------------------------------------------------------------------
 

Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. "o ochronie zwierząt" (Dz.U.2003.106.1002 z póz. zm.)
 

                                                      Art. 10a. 1.  od dnia  01.01.2012   Zabrania się: 

                                                                       1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 

                                                                       2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 

                                                                       3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. 

                                              2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. 

                                             3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 

                                             4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 

                                             5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych,
                                                        których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

                                             6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych,
                                                        których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów

                                                       
                                    
 
   Art. 10b. 1. Zabrania się nabywania: 

                                                                      1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 

                                                                      2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. 

                                            2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt
                                                        oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 

          
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

           Niniejsza ustawa zamknęła możliwość rozmnażania psów m.in. w pseudo-hodowlach oraz sprzedawania ich na targowiskach, jarmarkach i giełdach.
            Sytuacja taka spowodowała, że ludzie trudniący się do tej pory rozmnażaniem psów mieszańców stworzyli własne organizacje gdzie rejestrują
            swoje psy i sami sobie potwierdzają rasowość wystawiając rodowód z pokoleniami NN (nieznane). Taki rodowód nie gwarantuje nam rasowości  
            psa, gdyż przodkowie nie są znani  - babką, dziadkiem, pradziadkiem równie dobrze może być mieszaniec innej rasy lub nawet zwykły kundel.

            Tylko rodowody zapisywane przez dziesiątki i setki lat dają nam gwarancję rasy. Znani i kontrolowani tu są przodkowie i dobierani ściśle
            według wzorca rasy po selekcji.  Wzorzec rasy zatwierdza światowa organizacja FCI, która patronuje pracę hodowlaną nad kształtowaniem
            i doskonaleniem danej rasy według wzorca rasy (szablonu). FCI ma kilka swoich organizacji na całym świecie, w tym tylko jedną w Polsce
            - Związek Kynologiczny w Polsce - w skrócie ZKwP. W hodowlach należących do ZKwP można nabyć w pełni   rasowe - rodowodowe szczenię,
            wyhodowane zgodnie wytycznymi  FCI i regulaminem ZKwP, który przedkłada dobro RASY i zwierząt nad interes samej hodowli
(czytaj >>).
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          Jak rozpoznać właściwą hodowlę psów rasowych - z rodowodami ZKwP ( FCI ) - dającą nam gwarancję rasy ?

         1).
sprawdźcie czy dana hodowla zarejestrowana jest pod ogólnopolskim patronatem organizacji ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) lub dodatkowo w organizacji  
             światowej FCI – strony internetowe takich hodowli oszyldowane są znakiem :
                                                                                                                    
         2). w trosce o przyszłość psów rasowych i pracę prawdziwych hodowców nad doskonaleniem i utrzymaniem rasy we właściwych parametrach światowego wzorca wszyscy hodowcy zrzeszeni w ogólnopolskim ZKwP umieścili na swoich stronach internetowych skan kwitu potwierdzającego przynależność do właściwej organizacji ZKwP z nadanym indywidualnym nr rejestracyjnym i nazwą hodowli, takiego kwitu możemy dla potwierdzenia autentyczności hodowli  i oferowanych RASOWYCH psów rządać do okazania od samego hodowcy. Kwit potwierdzający autentyczność danej hodowli  przedstawiono poniżej. Najważniejsze elementy identyfikacyjne oznaczono w czerwonych ramkach. Każda hodowla posiada własne dane, zawsze jednak potwierdzone pieczęcią Związku Kynologicznego w Polsce


 
        3). dodatkowego potwierdzenia czy dana hodowla jest wiarygodna i zarejestrowana w ogólnopolskiej organizacji ZKwP  można uzyskać dzwoniąc do Zarządu Głównego ZKwP pod nr 0 22/ 826-05-74 od pnd-pt. w godzinach 11.00 -15.00 i podając nazwę hodowli którą jesteśmy zainteresowani, jej nr rejestracji (z kwitu) oraz hodowaną rasę. Jeśli otrzymamy informację że taka hodowla istnieje w rejestrze ZKwP możemy być pewni że kupujemy  szczenię naprawdę rasowe, które nie zaskoczy nas w przyszłości odmiennym wyglądem, brzydotą, złym charakterem czy też wątpliwym zdrowiem, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia.

(Psy pochodzące z wątpliwych hodowli zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia wykazują duży odsetek zachorowań i zgonów głównie w skutek zaniedbania oraz nieszczepienia przeciw chorobom zakaźnym (dla oszczędnośći), potwierdzenia szczepień w książeczkach zdrowia bardzo często są falszywe).   

     Jakich hodowli unikać  chcąc kupić ZDROWE RASOWE szczenię z rodowodem ZKwP (FCI):

       - „hodowli” zarejestrowanych w każdej innej organizacji aniżeli ZKwP  (uwaga: nazwy skrótowe wyglądają podobnie
 np. ZWKiZR, ZKP, ZKwPR, PKwPR, PRK)

       - hodowli które w swojej ofercie sprzedaży lub na stronie www nie podają do jakiej organizacji należą
       - hodowli które na swoich stronach internetowych nie mają podobnego komunikatu, oraz nie są oszyldowane hologramami ZKwP lub organizacji FCI  (     ,
  )

       - hodowli które nie przedstawiają na swoich stronach internetowych lub na żądanie kwitu potwierdzającego nr rejestracyjny w ZKwP (Związku kynologicznego w Polsce)

      - hodowli które swoje szczenięta sprzedają za cenę niższą aniżeli 1000 pl zł (czasem większą) - cena takiego szczenięcia nie jest adekwatna do wkładów w prawidłowy
        odchów matki oraz szczeniąt, co sugeruje duże zaniedbania w tej hodowli i oszukiwanie nabywców oraz chęci szybkiego zbycia szczeniąt celem produkcji kolejnych miotów

      - hodowli które zaopatrują swoje psy w rodowody z pokoleniami oznaczonymi jako NN (przodek nieznany)

      - hodowli które zaopatrują swoje psy w rodowody i metryki,  na których nie ma pieczęci ZKwP  !

      - prawdziwie rasowe szczenięta z rodowodem zatwierdzonym przez FCI powinny posiadać oznakowanie : tatuaż składający się z litery i 3 cyfr w lewym uchu, lub pachwinie
        lub Chip wszczepiony pod skórą  z lewej strony szyi (możemy go odczytać w każdej lecznicy weterynaryjnej)

      - hodowli które nie mogą udokumentować przeprowadzanych badań swoich psów, które to pozwalają na właściwą selekcję osobników użytych do rozrodu w celu
        uniknięcia w przyszłości chorób i dolegliwości zdrowotnych oferowanych szczeniąt.

      - hodowli które mają do zaoferowania kilka różnych ras lub znaczną ilość różnych psów zwykle hodowanych w hodowli klatkowej / kojcowej

      - hodowli, które sprzedają swoje szczenięta poza miejscem ich hodowli i chowu, często oferując dowóz szczeniąt

      - hodowli które nie chcą okazać nam miejsca odchowu szczeniąt, matki szczeniąt, oraz ewentualnie innych psów w hodowli i warunków w jakich żyją i przebywają
        pozostałe psy i szczenięta

      - hodowli które nie podpisują z nabywcami umów kupna-sprzedaży szczenięcia biorąc na siebie odpowiedzialność za sprzedawane szczenię oraz gwarantując
        w ten sposób dobrą przyszłość szczeniaka

      - hodowli, które rozmnażają swoje suki częściej aniżeli 1 x w roku i więcej jak 4-5 razy w życiu

 


definicją hodowli :

- hodowla polega na planowym i świadomym działaniu człowieka, w stworzonych optymalnych dla danego gatunku warunkach, mającym na celu poprawę populacji genetycznej zwierząt, na doskonaleniu cech dziedziczonych, tak by potomstwo było lepsze od pokolenia rodzicielskiego (z eksterieru, charakteru i zdrowia),
z zachowaniem odpowiedniej systematycznej selekcji. Cel ten nie jest łatwy do osiągnięcia i wymaga lat pracy, które zapisane są w rodowodach psów, rodowód powinien wskazywać min. 4 pokolenia do tyłu, przodkowie muszą być znani. Osobniki wybrane do hodowli po selekcji ( w przypadku psa rasowego są to m.in. wystawy i przegląd hodowlany) jako najbardziej cenne pod względem wartości hodowlanej należy dobrać do kojarzenia tak, aby można było uzyskać u potomstwa postęp hodowlany tj aby następne pokolenie było lepsze od poprzedniego, pozbawione cech ujemnych a obdarzone cechami najlepszymi dla danej rasy i gatunku, odpowiadające dokładnie WZORCOWI RASY >>definicja<<. Celem pracy hodowlanej jest dalsze doskonalenie pokoleń pod względem genetycznym by zasoby genetyczne dla kolejnych pokoleń były coraz stabilniejsze i lepsze, pozbawione wad i cech nie wskazanych dla danej RASY. 
 


wzorzec rasy :


Każda rasa ma swój wzorzec, który opisuje, jakimi cechami musi się charakteryzować rasa, jest to niejako ściśle opisany ustalony szablon wyglądu i charakteru.
Wzorzec ustala organizacja kynologiczna np. FCI.
Wzorzec cocker spaniela angielskiego, jest to szczegółowy opis cech rasy, wydany oraz zatwierdzony przez
FCI.
Wzorzec ustala kryteria jakie powinien spełnić doskonały przedstawiciel rasy.
Określa szczegółowo np. wzrost ,wagę, proporcje budowy, zgryz, charakter, umaszczenie, włos, itd.
hodowcy zrzeszeni w organizacji ZKwP oraz FCI od setek lat pracują nad tym by doskonalić osobniki należące do danej rasy i maksymalnie utrzymać je w zarysach wzorca
oraz doskonalić je z dbałością o
wygląd, charakter, użytkowość i zdrowie
brak tego innym organizacjom kynologicznym, które pracują w głównej mierze jedynie nad masowym powielaniem gatunku bez dbałości o wzorzec rasy
i utrzymanie cech typowych dla danej rasy

 


polecane artykuły :
 


 

 

 KUPUJĄC PSY z niepewnych hodowli, przyczyniasz się do interesu pseudohodowców, patrz poniżej:
 

klikaj na zdjęcie

 

 


dla porównania:  
WARUNKI  Życia PSÓW w  Hodowlach ZKwP ( FCI ) pracujących nad dobrem rasy + ATUTY szczeniąt z takich hodowli  

>>>>>> KLIKAJ <<<<<
 

                   
 

 

 Przeniesienie na stronę hodowli zatwierdzonej przez opatentowany Związek Kynologiczny w Polsce i organizację FCI

tu kupisz w pełni RASOWE = RODOWODOWE szczenię

 

>  S T A R T  <


 Cocker Spaniel Angielski

 

> tekst ustawy o ochronie zwierząt <